Tytuł :
Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia = Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie. T. 2, Dziejów Polski ksiąg dwanaście. T. 1

Autor :
Długosz, Jan (1415-1480)

System Zbiorów Zdigitalizowanych